Reference

Natisni stran

Povezanost s primarno proizvodnjo - kmetijskimi pridelovalci in kmeti rejci je za naše podjetje ključnega pomena. Lahko trdimo, da je odvisnost in pridobitnost enaka za obe strani. Primarna proizvodnja za naše podjetje pomeni vir surovine. Od kakovosti in redne dobave s strani kmetov rejcev, s katerimi imamo sklenjene dolgoročne pogodbe, je odvisen končni produkt našega podjetja.

Pred dvanajstnimi leti smo uspešno izvedli projekt 'Francijeve kmetije'. Bistvo projekta so bile nove usmeritve proizvodnje podjetja ter poseben način obravnave in vključevanje kmetov rejcev in končnih potrošnikov. Cilj projekta je bila proizvodnja bolj zdrave hrane s kontroliranim poreklom blagovne znamke 'Zlato zrno', za katero smo pridobili licenčno listino. Vzporedno je bilo skupaj z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izveden projekt 'Sledljivost porekla govejega mesa', s čimer smo sodelovali pri oblikovanju kriterijev in meril za označevanje in registracijo govejih živali. Prvi v Sloveniji smo ponudili končnemu potrošniku kakovostnem podatek o sledljivosti porekla kupljenega govejega mesa.

V podjetju imamo certifikat ISO9001 in certifikat SQ, pripravljamo pa tudi certifikat IFS.