Politika kakovosti

Natisni stran

Kakovost, izpolnjevanje pričakovanj naših kupcev, nenehne izboljšave in  zagotavljanje kakovosti v vseh fazah poslovnega sistema od razvoja do proizvodnje in distribucije ter odnos in skrb do okolja so v poslovni politiki podjetja že vrsto let vodilo vseh zaposlenih in tistih, ki sodelujejo pri izvajanju procesov naše dejavnosti. Zato smo sistem kakovosti zasnovali na zahtevi mednarodnega standarda ISO 9000:2008 z integriranim sistemom vodenja varnosti živil, kjer upoštevamo zahteve Codexa Alimentarius- a.

Temeljna načela politike kakovosti v podjetju so naslednja:

  • vsi veljavni postopki, ki jih izvajamo so skladni z zahtevami standarda, ISO 9001 : 2015 in sistema HACCP-a ter ostalih vpeljanih standardov kakovosti.
  • Zadovoljen kupec naših proizvodov je temelj politike kakovosti, za kar si moramo prizadevati vsi zaposleni v družbi, ter spremljati njihovo zadovoljstvo preko merljivih parametrov in izvajati ukrepe v smislu nenehnega izboljševanja.
  • Zavezanost vodstva za izvajanje politike kakovosti podjetja zagotavlja nenehno izboljševanje in izpolnjevanje zastavljenih ciljev na vseh nivojih, ki jih spremljamo s pomočjo merljivih kazalnikov uspešnosti, monitoringom in rednimi pregledi doseženih rezultatov, kar o mogoča varnost in kakovost vključno s trajnostnimi vidika razvoja.
  • Vzdržujemo sistem sprotnega informiranja, usposabljanja in kvalificiranja sodelavcev, tako da ima vsak zaposleni možnost razvoja osebnih in strokovnih sposobnosti. 
  • Opredeljene so kompetence in objavljene v obliki matrik, ki jasno opredeljujejo odgovornosti in pooblastila posameznikov,  ki temeljijo na moralno etičnih načelih našega podjetja.

Zavedamo se, da mora biti politika kakovosti sestavni del vodenja podjetja.

Politiko kakovosti posredujemo vsem sodelavcem, tako, da jo poznajo, izvajajo in vzdržujejo na vseh področjih in oddelkih našega podjetja.